Tuesday, March 5, 2013

BASAAR....BASAAR....BASAAR !!!!


Daars min dinge so lekker soos 'n basaar... al die eet en drink goed. Ons saai jaarliks muldelik uit dankbaarheid vir al die gawes en seen wat ons deur die afgelope jaar ontvang het uit VADER se hand. Ons tema vir die versierings hierdie jaar was sommer 'n vrolike kleurvolle ene.

No comments:

Post a Comment